Handelsbetingelser

Følgende betingelser fastlægger de nærmere vilkår for alle tjenesteydelser der leveres af Allianceteam. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Allianceteam forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.  

Grundlæggende oplysninger om virksomheden

Fulde firma navn: Allianceteam DOO Zrenjanin, Čenta, Pupinova 13

Adresse: Pupinova 13, 23266 Čenta, Serbien

Aktivitet og aktivitet kode: Reklamebureau - 7311

Reg. nummer.: 20582090

RS CVR-nummer: 106345848

Web: www.allianceteam.dk

Telefon: +381 23 89 91 87 Mobil: +381 628 260 590

Mail: kontakt@allianceteam.dk

Nøjagtig beskrivelse af de udbudte ydelser

Allianceteam DOO ydelser (produktet) er baseret på grafisk outsourcing fra hoveddomæne: www.allianceteam.dk.

De består af følgende hoved opgaver:

A) udarbejdelse af elektroniske filer (digital form)

B) kunde rådgivning / sparring og i den form er til salg.

Pris

Alle Allianceteam DOO priser er fastsat individuelt efter opgavens karakter og udformning. Priserne fastsættes efter skriftlig eller mundtlig aftale imellem bestilleren og Allianceteam DOO.

Allianceteam DOO generale timepris er 330 DKK. Allianceteam DOO er udenfor momssystemet.

Valutaomregning ved fakturering / betaling

Alle betalinger vil blive foretaget i den lokale valuta i Republikken Serbien - Dinar (RSD). Til visning af beløb i andre valuta, anvendes den gennemsnitlige vekselkurs fra Serbisk National Bank. Beløb som din betalingskort vil være debiteret vil blive konverteret til din lokale valuta med samme omregningskurs, der anvendes af Kreditkort Udbyder Organisationer, som for os på tidspunktet af transaktionen, kan ikke være kendt. Som et resultat af konverteringen, er der mulighed for en lille forskel i pris end den pris, der er anført på din faktura.
Tak for din forståelse.

Kundeservice

For alle oplysninger om bestilling, reklamationer eller fotrydelsesret kan køber kontakte Allianceteam DOO igennem:

Web: kontakt@allianceteam.dk

Telefon: +381 23 89 91 87

Mobil: +381 628 260 590

Mail: kontakt@allianceteam.dk

Levering af tjenesteydelser 

Allianceteam DOO laver således alle ydelser i digital form og dermed leverer / overfører til kunden via elektroniske kommunikationsmidler:

Eksempelvis: Email, FTP Server, Skype, Dropbox og så videre.

Levering finder sted efter aftalt tid med kunden. Er ingen sådan leveringstid aftalt eller angivet, finder levering sted, når Allianceteam DOO's arbejde er færdigt.

Fakturering og betaling

Normale betingelser for betaling er 8 dage, medmindre andet er aftalt. Betaling kan ske med kreditkort: Visa, MasterCard og Maestro eller bankoverførsel (IBAN, SWIFT).

Ved tilfælde af forsinket betaling

Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. måned. For ekspedition af rykkerbreve beregnes et gebyr pr. gang, DKK 150,00. Hvis gælden ikke er betalt inden 10 dage fra datoen for den tredje meddelelse, kan sagen sendes til retslig inkasso og eventuelle yderligere omkostninger påkræves.

Reklamationer og annullering af tjenesten / købsordre

Alle reklamationer kan indsendes via e-mail: kontakt@allianceteam.dk

Allianceteam DOO anerkender modtagelsen af klagen eller annullering af kundens indkøbsordrer. Køberen er forpligtet til at angive årsagen til klagens krav.

Klageadgang

Hvis du som kunden ikke reklamerer  8 dage fra levering har fundet sted, mister du retten til at gøre manglen gældende.

Mangler og ansvar

Allianceteam har intet ansvar for eventuelle fejl i den leverede ydelse som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er du som kunden forpligtet til straks at reklamere overfor Allianceteam. Vi er berettiget til at afhjælpe en mangel. såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte materialer eller aftalt specifikationer berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier og at sådanne aldrig kan udgøre en mangel. 

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold. Vi hos Allianceteam tager ikke af egen drift en stillingtagen til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art. Allianceteam har ikke ansvar for kundens manglende hjemmel til brug af tekster, billeder, tegninger, mønstre eller andet, der kan være undergivet tredjemands rettigheder.

Fortrolighed 

Hos Allianceteam.dk mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde.

Vi indsamler kun de nødvendige, grundlæggende oplysninger om kunder, der er nødvendige for levering af vores tjenesteydelse. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om persondatabehandling. Læs mere om vores privatlivspolitik og om hvordan vi behandler personoplysninger, her. Hvis du beslutter dig for at købe en ydelse online med betalingsoverførsel, er det vigtigt at vide at betaling på vores hjemmeside udføres på en sikker måde og uden mulighed for misbrug af oplysninger og dit kreditkort. På vores hjemmeside bruges der den nyeste sikker service med automatisk godkendelse.

Tilbagebetaling - refundering

I tilfælde af tilbagebetaling til vores kunde, som tidligere har betalt med et kreditkort, delvis eller fuldt ud, uanset årsagen til returneringen, refunderer Allianceteam DOO kun via VISA, EC / MC og Maestro. Det betyder, at banken, efter aftale med Allianceteam DOO refunderer beløbet på kundens kreditkort.